Đăng tin bán đồ

Question title

Đăng tin bán đồ

Bạn đang ở đây

My Question

Xin chào DHE, Tôi muốn đăng tin bán đồ trên DHE nhưng k biết làm thế nào để đăng đc? DHE vui lòng có thể giúp đỡ tôi đc k? Cám ơn DHE rất nhiều. Thế Anh.

Profile page

Answers

Hi, Go to My Profile(Thông

Hi, Go to My Profile(Thông tin cá nhân) Click Login and the Sign up....Register your account/You can then sell anytime you like...

It is easy

Selling post.

Hi,

Tks for your reply.
One more question: how can i attachd a photos on a selling post?
TA.

hi

Hi, Go to My Profile(Thông tin cá nhân) Click Login and the Sign up....Register your account/You can then sell anytime you like...

It is easy

to attach a picture

To attach a picture to a post, just scroll down, there is a place where you see image, Upload the image just like you upload image on other website or facebook...You can upload as many as you wish :)

Hi,I would like to start your dance class?? Dorrington

Hi,I would like to start your dance class??

Hi,I would like to start your dance class?? Dorrington

Hi,I would like to start your dance class??

Public pictures

Porn from group networks
http://exgirlfriend.net.erolove.in/?blog-angeline
erotic romance authors greek erotic erotic romance publishers erotic comic books

Public pictures

Porn from group networks
http://exgirlfriend.net.erolove.in/?blog-angeline
erotic romance authors greek erotic erotic romance publishers erotic comic books

Help To Answer A Question

Các thiết lập này áp dụng cho tất cả các trường %field được sử dụng.
Đầu